О нама

Дугогодишње искуство, стечена репутација код клијената, и државних органа гарант су нашег квалитета.
  • Прецизно, професионално, квалитетно обављање услуга, прилагођавамо специфичности сваком појединачном клијенту ком нудимо своје услуге.
Самостална књиговодствена агенција “Бизнис” основана је 1992. године. Тимом од 15 запослених радника, руководи овлашћени рачуновођа – ревизор Зоран Филиповић, а кадар је специјализован за поједине стручне области.
  • Агенција “Бизнис” се првенствено бави пружањем књиговодствених услуга, али и саветима, као и пружањем услуга око пријаве и одјаве радника, уписа стажа, овера здравствених књижица, уплата пазара, све услуге у пореској управи и банци. Услуге обављамо по законским прописима, тачно, брзо и ефикасно.Књиговодствена агенција “Бизнис” посебну пажњу посвећује информисању клијената о актуелним променама законских прописа као и давању савета из свих области рачуноводства, посебно из области вођења финансијске политике радњи. Нашим клијентима обезбеђујемо услугу према њиховој делатности, начину и обиму пословања. Дођите и уверите се!
Књиговодствене услуге се обављају у две канцеларије на рачунарској мрежи од 15 радних јединица у програмима познате софтверске фирме.
  • Програми и пословање агенције прилагођени су различитом обиму и врсти пословања сваког појединачног предузетника.
Уколико су Вам потребни савети или информације, обратите нам се у било које време, и ми ћемо Вам изаћи у сусрет.