Пријава радника

  • ПРИЈАВА РАДНИКА:

IMG_2519_sПријава на ПИО и здравствено осигурање
Обрачун зарада
Обрачун боловања
Предаја образаца за надокнаду боловања
Овера здравствених књижица
Овера ОД и ОПЈ образаца у пореској управи
Провера и упис стажа у ПИО осигурању
Израда и предаја образаца