Пореска управа и локална самоуправа

  • IMG_2670_sОБАВЉАМО СВЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Провера пореза и доприноса за власнике радњи
Провера свих обавеза за запослене
Вађење листинга
Подношење захтева за добијање свих врста уверења као и њихово преузимање
Провера пореза на имовину
Провера таксе за истицање фирми
Писање и предаја жалби на сва решења