Отварање радње

  • IMG_2501_sОТВАРАЊЕ РАДЊЕ или ФИРМЕ

Вршимо комплетно отварање свих врста радњи у АПР-у
Вршимо све промене у орагнизацији и пословању (отварање издвојених пословних јединица, промена седишта радње као и свих других података)
Затварање радњи и упис стажа за власника као и раднике