Обрачун ПДВ-а

  • ОБРАЧУН ПДВ-а:

IMG_2545_sОбрачун, попуњавање и предаја ПДВ пријава
Попуњавање налога за пренос обрачунатог ПДВ-а и давање клијенту
Провера листинга да ли је ПДВ плаћен