Кадрови

IMG_2670_sСамостална књиговодствена агенција “Бизнис” основана је 1992. године.

Тимом од 15 запослених радника, руководи овлашћени рачуновођа – ревизор Зоран Филиповић, а кадар је специјализован за поједине стручне области.

Пет запослених поседује звање овлашћеног рачуновође. Остали запослени су рачуновође који обављају стручне послове рачуноводства.

Послове курирске службе обавља запослена особа обучена за ове послове.

Књиговодствена агенција “Бизнис” посебну пажњу посвећује информисању клијената о актуелним променама законских прописа као и давању савета из свих области рачуноводства, посебно из области вођења финансијске политике фирме.

Наш љубазни и стручни тим увек ће Вас радо примити и помоћи као и разрешити све Ваше дилеме и проблеме.

IMG_2577_s