Информисаност

IMG_2601_sПравовремена информисаност и ажурност

Захваљујући континуираном праћењу пореског и рачуноводственог законодавства и сталним контактима са Пореском управом, Фондовима и другим државним органима обезбеђујемо сигурност својим клијентима у времену честих промена законских и других прописа, у коме необавештеност може бити скупо плаћена.

Добили смо лиценцу од Привредне коморе Србије за електронско предавање пријава.