Израда завршних рачуна

  • ИЗРАДА ЗАВРШНИХ РАЧУНА:

IMG_2657_sИзрада завршних рачуна и давање података на увид клијентима пре предаје
Предаја истих у пореској управи