Вођење књига

  • ВОЂЕЊЕ СВИХ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ КЊИГА:

IMG_2524_sКњига прихода и расхода
Књига улазних фактура
Књига излазних фактура
Кепу књига за трговце, угоститеље као и за паушалце